Information till studerande

Vi tar emot studenter på vår förskola!

Bild på pedagogen MariaVi vill börja med att hälsa dig som är student och ska göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss varmt välkommen!

Det är Maria som är kontaktperson och samordnare för studenter.

Kontakta din Lokala lärarutbildare, LLU, så snart som möjligt så att vi kan bestämma tid för vår första träff.

Vår lokala Lärarutbildare
Maria på telefonnummer  018 727 62 54Uppdaterad: