Information om öppning och stängning

Vi stänger och öppnar ute på gården större delen av året. Vid öppning inomhus tar vi emot på Gläntan.

Alla barnen är tillsammans från klockan 07:30 - ca 09:00 och sen går barn och personal till respektive avdelning.

Efter klockan 16.00 slås alla avdelningar ihop ute, eller inne på Gläntan fram till att förskolan stänger klockan 17:30.

 

27 januari 2016