Kvalitetscertifiering

Gudruns förskola är certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem 2009 och 2013.

Bild på QualislogganMotiveringen för 2013 lyder:

  • Förskolan har en gemensam värdegrund som tydliggörs i verksamheten.
  • Förskolan har ett klimat där barnen stimuleras att lära av varandra.
  • Arbetssättet med lärgrupper och lärmiljöer skapar goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande.
  • Förskolan har en tydlig organisation som stödjer utveckling och förskolans uppdrag.
  • Alla bidrar till att använda resurserna optimalt.

Qualis - kvalitetssäkringssystem

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på
var förskolan står och vilken väg den bör välja i den
fortsatta kvalitetsutvecklingen. 
Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av
verksamhetens styrkor och förbättringsområden.
Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Läs mer om Qualis

Uppdaterad: