Barnskötareutbildare

Vi har ett samarbete med barnskötarutbildningen i Uppsala, där vi tar emot studenter som ska praktisera på förskola.

På vår förskola är Cassandra handledare för barnskötarelever.

Cassandra når du på telefon 018 -727 50 87

Välkomna!

     

Uppdaterad: