Barnskötareutbildare

Vi har ett samarbete med barnskötarutbildningen i Uppsala, där vi tar emot studenter som ska praktisera på förskola.

På vår förskola är Jennie och Karin handledare för barnskötarelever.

Jennie när du på telefon:
018 - 727 50 87

Karin når du på telefon:
018 - 727 51 79

Välkomna!

Bild på pedagogen Jennie     Bild på pedagogen Karin

27 januari 2016