Verksamhet & pedagogik

Trattar som barnen öst sand iBarn är intelligenta och har en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Detta vill vi på Gudruns förskola ta vara på i vår pedagogiska verksamhet. Pedagogerna på förskolan strävar efter att utmana barnens tänkande samt att stimulera deras kreativitet och skapande. En stimulerande lärmiljö är därmed viktig och i ständig förändring utifrån barnens intressen.

Vi arbetar även i åldershomogena lärgrupper där barnens nyfikenhet och intressen inom ett område eller ämne utforskas i projekt. Pedagogisk dokumentation utgör en betydande del i hur projektet fortskrider. Genom pedagogisk dokumentation och reflektion kan både barn, pedagoger och vårdnadshavare följa arbetets gång.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik