Introduktion

Nya barn och föräldrar introduceras på förskolan genom heldagsintroduktion. Den brukar pågå en vecka men tiden kan utökas om så behövs. Barnet och föräldrarna får då en helhetsbild av hur en dag på förskolan kan se ut samt tillfälle att lära känna pedagogerna, barnen och verksamheten.

Vårt introduktionschema ser ut så här:

• Dag 1: Kl. 9:30-13:30 Föräldern är med hela tiden

• Dag 2: Kl. 9:30-13:30 Föräldern är med hela tiden

• Dag 3: Kl. 9:00-13:30 Föräldern går ifrån ca 1 tim.

• Dag 4: Kl. 9:00-14:00 Föräldern går ifrån ca 3 tim.

• Dag 5: 9:00-14:00 Mjukstart utan föräldern

 

27 januari 2016