Introduktion

Nya barn och vårdnadshavare introduceras på förskolan genom heldagsintroduktion. Den brukar pågå en vecka men tiden kan utökas om så behövs. Barnet och vårdnadshavarna får då en helhetsbild av hur en dag på förskolan kan se ut samt tillfälle att lära känna pedagogerna, barnen och verksamheten.

Introduktions schemat ser ut så här:

• Dag 1: Kl. 9:30-10:30 vårdnadshavaren är med hela tiden
• Dag 2: Kl. 9:00-14:00 vårdnadshavaren är med hela tiden
• Dag 3: Kl. 9:00-14:00 vårdnadshavaren går ifrån ca 1 tim.
• Dag 4: Kl. 9:00-14:30 vårdnadshavaren går ifrån ca 3 tim eller enligt överenskommelse med pedagogerna.

Under introduktionen är det ni vårdnadshavare som deltar tillsammans med ert barn i den dagliga verksamheten. Tillsammans lär ni er rutinerna på förskolan och att samspela med barnen i blocket samt oss pedagoger.

Uppdaterad: