Forum för samråd

Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna. (Skoll. 2010:800 Kap 4 § 13)

Vi har följande forum:

1.Föräldramöten
Varje termin bjuder avdelningarna in till föräldramöte. Där får ni föräldrar tillfälle att presentera er för varandra och diskutera aktuella frågor tillsammans med avdelningens pedagoger och få en djupare inblick i verksamheten.

2.Introduktionssamtal och utvecklingssamtal
Efter introduktionen erbjuds ni föräldrar att ett samtal tillsammans med ert barns ansvarspedagog. Där diskuterar vi hur inroduktionen har gått och barns och föräldrars trivsel. Läs mer om hur inskolning går till under länken introduktion till vänster.

Varje termin erbjuds föräldrar att ha ett utvecklingssamtal tillsammans med sitt barns ansvarspedagog. Man följer då upp barnets utveckling från föregående utvecklingssamtal och skriver en utvecklingsplan.

3.Barnråd
Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen ska stödja och skapa förutsättningar för barnen att engagera sig i sin arbetsmiljö och frågor som rör dem.

4.Andra forum för inflytande kan vara
Aktiviteter såsom fika, öppet hus, fester där det finns möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter, idéer mm.

Här kan du läsa mera om Forum för samråd (PDF, 45 KB)

Uppdaterad: