Kontakt

Här finns våra telefonnummer

Förskolechef

Gunilla Källmark

Biträdande förskolechef

Maria Ahlgren

Bullerbyn

Bullerbyn är en 1-3 års avdelning.

Mattisborgen

Mattisborgen är en 3-5 års avdelning.

Saltkråkan

Saltkråkan är en 1-3 års avdelning.

1 september 2017