Lärmiljöer

Barn är kompetenta och de blir sitt bästa jag i en utmanande och stimulerande miljö.

Barnen har en tunnel på gräsmattan och hinderbanaVi vill erbjuda miljöer och material som utmanar, inspirerar lockar till nyfikenhet att utforska omvärlden.

Vi vill erbjuda alternativ till de material och leksaker som oftast finns i hemmet.

Vi erbjuder olika miljöer för:
• Bygg och konstruktion.
• Ljud, dans, musik och drama.
• Ljus, naturventenskap och utforskande.
• Ateljé/verkstad.
• Sand och vatten.
• Språk och digitalt lärande.
• Rum för avskildhet , eftertanke, reflektion, vila, läsa

Uppdaterad: