Gudruns ställningstagande

Vi på Gudruns förskola tar ställning för att:

  • Alla barn, vårdnadshavare och kollegor får ett respektfullt bemötande på morgonen samt mötande avslut på dagen.

  •  Alla barn får en planerad verksamhet/utbildning som bygger på didaktisk planering, undervisning, reflektion samt uppföljning.

  •  Skapa trygga, förtroendefulla och positiva relationer mellan barnen samt mellan barn-pedagog, pedagog-vårdnadshavare och ped-ped.

  • Lärandet ska ske i en meningsfull, föränderlig och spännande miljö som bygger på barnens inflytande och ett demokratiskt arbetssätt.
Uppdaterad: