Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Raquel och nås på telefonnummer 018-727 51 77.

28 december 2015