Hemvister

Bullerbyn och Saltkråkan är två hemvister för barn i åldrarna 1-3 år och Mattisborgen för barn i åldrarna 3-5 år.

Ett barn målar med en rollerpensel på ett vitt papper med blå färgI hemvisterna har barnen sin "bas". Hemvisterna samarbetar gränsöverskridande inom lärgrupper, lärmiljöer, lunch och vila. Barnen får därmed möjlighet till flera möten med andra miljöer, barn och pedagoger. Genom detta skapar vi trygghet för barnen. I de varierande miljöerna runt om på förskolan vill vi väcka inspirationen och lusten till att lära på ett lekfullt och tryggt sätt.

29 september 2017