Block

Bild på läshörnan med madrasser på golvet   Bild på böckerna i läshörnan

Block 1
Hemvist Rediviva för barn i åldrarna 5-6 år
Hemvist Slottet för barn i åldrarna 1-5 år

Block 2
Hemvist Botan för barn åldrarna 1-5 år
Hemvist Linné för barn i åldrarna 1-5 år

I hemvisterna har barnen sin "bas", men rör sig fritt i hela blocket. Blocken samarbetar även gränsöverskridande med lärgrupper, lärmiljöer och vila. Barnen får därmed möjlighet till flera möten med andra miljöer, barn och pedagoger. Genom detta skapar vi trygghet för barnen där de blir väl förtrogna med hela förskolan. I de varierande miljöerna runt om på förskolan vill vi väcka inspirationen och lusten till att lära på ett lekfullt och tryggt sätt.

Uppdaterad: