Block

Block 1 Hemvist Rediviva för barn i åldrarna 5-6år Hemvist Slottet för barn i åldrarna 1-5år Block 2 Hemvist Botan för barn åldrarna 1-5år Hemvist Linné för barn i åldrarna 1-5år

Barnen har skapat med olika materialI hemvisterna har barnen sin "bas", men rör sig fritt i hela blocket. Blocken samarbetar även gränsöverskridande med lärgrupper, lärmiljöer och vila. Barnen får därmed möjlighet till flera möten med andra miljöer, barn och pedagoger. Genom detta skapar vi trygghet för barnen där de blir väl förtrogna med hela förskolan. I de varierande miljöerna runt om på förskolan vill vi väcka inspirationen och lusten till att lära på ett lekfullt och tryggt sätt.

26 juni 2018