Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation gör det lättare att dokumentera, följa upp och utveckla vår verksamhet.

Bild på iPad och block• Pedagogisk dokumentation gör det möjligt för oss att följa barnens lärprocesser.

• Genom pedagogisk dokumentation kan vi få mer kunskap om vad barnen kan, hur de tänker och lär.

• Vi arbetar i mindre lärgrupper med barnen där vi använder dokumentation i vår didaktiska planering.

Uppdaterad: